Personlighetstest

Välkommen till Personlighetstest.org!

TestandTill vardags bedömer vi alla personer runt omkring oss. Vi tycker att vissa personer är varma och medkännande medan andra är kyliga och oempatiska, en del menar vi är flitiga och strävsamma medan andra är lata och oambitiösa.

Psykologiska test har som mål att på ett tillförlitligare sätt göra bedömningar av psykologiska egenskaper. Den högre tillförlitligheten uppnås genom att testmetoderna har konstruerats med hjälp av en statistisk metodik som kallas psykometri (psyko står för för psyke och metri för mäta). Psykometrin används sedan också för att på olika sätt pröva de framtagna metodernas kvalitet. Inom psykologin har det i mer än 100 år utvecklats testmetoder i någorlunda modern form, dvs under nyttjande av psykometriska beräkningar.